Lịch thi

Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 đại học chính quy
Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024 đại học chính quy(14/12/2023) Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2023-2024... Chi tiết
Thông báo điều chỉnh lịch thi môn Phân tích thiết kế hệ thống (ITEC6406)
Thông báo điều chỉnh lịch thi môn Phân tích thiết kế hệ thống (ITEC6406)(08/09/2023) Chào các bạn sinh viên thân mến,          Căn cứ công văn số 0074/CV-CNTT V/v... Chi tiết