Hoạt động khoa học

THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG(13/12/2023) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO game bai doi thuong THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... Chi tiết
THÔNG BÁO  HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG(09/12/2023) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO game bai doi thuong THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... Chi tiết
Thông báo kết quả bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023
Thông báo kết quả bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023(01/12/2023) Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc... Chi tiết
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS HUỲNH HIỀN HẢI
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS HUỲNH HIỀN HẢI(27/11/2023) Thông tin NCS: Họ và tên: Huỳnh Hiền Hải             ... Chi tiết
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG(23/11/2023) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO game bai doi thuong THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... Chi tiết
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS LÊ HÀ TỐ QUYÊN
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS LÊ HÀ TỐ QUYÊN(21/11/2023) Thông tin NCS: Nghiên cứu sinh: Lê Hà Tố Quyên                       Mã số NCS: 18A1401110003... Chi tiết
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS NGUYỄN THỊ DIỆU LINH
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS NGUYỄN THỊ DIỆU LINH(27/10/2023) Thông tin NCS: Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Diệu Linh             Mã số NCS: 18A3401010003... Chi tiết
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG(25/09/2023) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO game bai doi thuong THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... Chi tiết
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO game bai doi thuong THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... Chi tiết